brainstormfont.png

Een goed idee begint bij goed nadenken, dat is ook waar het om draait tijdens een brainstorm. Nadenken in groepsverband zorgt voor verschillende input die gecombineerd kan worden tot een doordacht en effectief idee. Dit idee kan dan worden uitgewerkt tot een concept en zo gaat de bal aan het rollen. 

Een brainstormsessie met Smeltpunt ziet er echter wel iets anders uit dan een standaard brainstormsessie. Het is een feit dat men het beste kan nadenken wanneer iemand zich comfortabel voelt. Daarom laten we de klant voor dat de brainstorm gepland wordt een formulier met zijn of haar interesses invullen. Hier plannen we dan een activiteit rond waar er dan op een ontspannende manier kan worden nagedacht over oplossingen voor de vraag van de klant. 

Voorbeeld: u houdt van zeilen, dan zorgen we ervoor dat we de brainstormsessie op een boot kunnen laten plaatsvinden.